My blog has moved! Redirecting...

You should be automatically redirected. If not, visit http://negler.annekarin.com/ and update your bookmarks.

Who's wearing what

Advarsel: Vennligst se bort fra ekstremt stygge neglebånd. Kaldt vær og mye håndvask er ingen god kombinasjon...

ChG WWW er et 'gammel' farge, og er fra samme kolleksjon som Channelesque som jeg liker så godt. Den inneholder alle de skumle sakene man kan tenke seg, men til tross for min mangeårige kjemiutdannelse, så bryr det meg ikke nevneverdig. Fargen vil jeg påstå er en dus lillafarge. Litt rennende i konsistensen, og to strøk dekket bra. Over har jeg brukt hvit konadlakk og plate m3.

0 kommentarer: